085 – 782 67 07 info@brandsbewindvoering.nl

Over Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van meerderjarige personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat zijn.

De volledige wetstekst is als volgt: “Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een beschermingsbewind instellen over één of meer van de goederen die, hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.” (art. 1:431 BW)

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. De bewindvoerder werkt als een boekhouder. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheerrekening op naam van de rechthebbende. Alleen de bewindvoerder kan betalingen doen ten laste van de budgetbeheerrekening. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening welke rechthebbende zelf kan beheren.

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Als een rechthebbende schulden heeft zal de bewindvoerder wel proberen om een schuldenregeling tot stand te brengen. Instelling van beschermingsbewind kan worden verzocht door de rechthebbende zelf of naaste familie. Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor of door het openbaar ministerie.

Brands Bewindvoering

Bewindvoering
Wat wel?

Uw bewindvoerder kan/gaat onder andere het volgende voor u doen:

 • verzorgt de aanmeldingsprocedure beschermingsbewind
 • stelt een budgetplan op
 • opent een beheerrekening en een leefgeldrekening
 • betaalt het huishoudgeld aan u
 • betaalt de vaste lasten
 • vraagt bijzondere bijstand bij de gemeente aan
 • vraagt zorg- en huurtoeslag aan
 • inventariseert de schuldenlast
 • vraagt een schuldenregeling bij de gemeente aan
 • vraagt verzekeringen aan (o.a. WA, uitvaart- en inboedelverzekering)
 • declareert nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • verzorgt de belastingaangifte Box 1
 • verzorgt de Rekening- en Verantwoording aan de kantonrechter

Bewindvoering
Wat niet?

Uw bewindvoerder kan/mag onder andere het volgende NIET voor u doen:

 • schrijft u niet in, in de basisadministratie van de gemeente
 • vraagt geen identiteitskaart/paspoort voor u aan
 • meldt u niet aan bij het UWV werkbedrijf
 • levert geen medische gegevens aan
 • meldt u niet aan bij het zorgkantoor
 • zorgt niet voor huisvesting
 • vraagt geen bijstand/uitkering voor u aan
 • verzorgt niet de belastingaangifte box 2 en 3
 • de bewindvoerder is geen maatschappelijk werker.

 

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “curatele, bewind en mentorschap” van het Ministerie van Justitie.

Over Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van meerderjarige personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat zijn.

De volledige wetstekst is als volgt: “Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een beschermingsbewind instellen over één of meer van de goederen die, hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.” (art. 1:431 BW)

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. De bewindvoerder werkt als een boekhouder. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheerrekening op naam van de rechthebbende. Alleen de bewindvoerder kan betalingen doen ten laste van de budgetbeheerrekening. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening welke rechthebbende zelf kan beheren.

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Als een rechthebbende schulden heeft zal de bewindvoerder wel proberen om een schuldenregeling tot stand te brengen. Instelling van beschermingsbewind kan worden verzocht door de rechthebbende zelf of naaste familie. Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor of door het openbaar ministerie.

Brands Bewindvoering

Bewindvoering
Wat wel?

Uw bewindvoerder kan/gaat onder andere het volgende voor u doen:

 • verzorgt de aanmeldingsprocedure beschermingsbewind
 • stelt een budgetplan op
 • opent een beheerrekening en een leefgeldrekening
 • betaalt het huishoudgeld aan u
 • betaalt de vaste lasten
 • vraagt bijzondere bijstand bij de gemeente aan
 • vraagt zorg- en huurtoeslag aan
 • inventariseert de schuldenlast
 • vraagt een schuldenregeling bij de gemeente aan
 • vraagt verzekeringen aan (o.a. WA, uitvaart- en inboedelverzekering)
 • declareert nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • verzorgt de belastingaangifte Box 1
 • verzorgt de Rekening- en Verantwoording aan de kantonrechter

Bewindvoering
Wat niet?

Uw bewindvoerder kan/mag onder andere het volgende NIET voor u doen:

 • schrijft u niet in, in de basisadministratie van de gemeente
 • vraagt geen identiteitskaart/paspoort voor u aan
 • meldt u niet aan bij het UWV werkbedrijf
 • levert geen medische gegevens aan
 • meldt u niet aan bij het zorgkantoor
 • zorgt niet voor huisvesting
 • vraagt geen bijstand/uitkering voor u aan
 • verzorgt niet de belastingaangifte box 2 en 3
 • De bewindvoerder is geen maatschappelijk werker.

 

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “curatele, bewind en mentorschap” van het Ministerie van Justitie.