085 – 782 67 07 info@brandsbewindvoering.nl

Aanvraag

Indien u overweegt een beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij komen dan op huisbezoek voor een oriënterend gesprek waarbij vrijblijvend informatie gegeven wordt over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.

Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat beschermingsbewind in uw situatie de juiste keuze is kunt u een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de rechtbank. Wij zullen de gehele aanvraagprocedure voor u begeleiden.

Brands Bewindvoering

Voordat een bewindvoerder wordt benoemd toetst de rechter of het noodzakelijk is om de goederen van de rechthebbende onder bewind te stellen. Hij doet dat tijdens een bijeenkomst in de rechtbank of als dat niet anders kan bij de rechthebbende thuis.

Omdat er tussen het moment van indienen van het verzoek tot beschermingsbewind en de feitelijke uitspraak enige tijd verstrijkt vragen wij aan de rechthebbende(n) een machtiging om direct namens hem/haar/hen de financiële zaken te kunnen gaan regelen. Deze machtiging is geldig tot de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Beschermbewind aanvragen? Klik dan hier.

Aanvraag

Indien u overweegt een beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij komen dan op huisbezoek voor een oriënterend gesprek waarbij vrijblijvend informatie gegeven wordt over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.

Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat beschermingsbewind in uw situatie de juiste keuze is kunt u een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de rechtbank. Wij zullen de gehele aanvraagprocedure voor u begeleiden.

Brands Bewindvoering

Voordat een bewindvoerder wordt benoemd toetst de rechter of het noodzakelijk is om de goederen van de rechthebbende onder bewind te stellen. Hij doet dat tijdens een bijeenkomst in de rechtbank of als dat niet anders kan bij de rechthebbende thuis.

Omdat er tussen het moment van indienen van het verzoek tot beschermingsbewind en de feitelijke uitspraak enige tijd verstrijkt vragen wij aan de rechthebbende(n) een machtiging om direct namens hem/haar/hen de financiële zaken te kunnen gaan regelen. Deze machtiging is geldig tot de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Beschermbewind aanvragen? Klik dan hier.