085 – 782 67 07 info@brandsbewindvoering.nl

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van meerderjarige personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat zijn.

Met ruim 25 jaar ervaring op het terrein van beschermingsbewind biedt Brands Bewindvoering kwaliteit volgens de vereisten van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort … (lees verder…)

Tarieven

Brands Bewindvoering hanteert de tarieven zoals deze worden vastgesteld door het Ministerie. Deze worden gepubliceerd in de staatscourant en staan ook vermeld op de website van de brancheorganisatie PBI.

Zie de website www.bpbi.nl

Aangesloten bij:

Stichting FTI
Horus