085 – 782 67 07 info@brandsbewindvoering.nl

Aanvraag

Indien u overweegt een beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij komen dan bij u op huisbezoek voor een oriënterend gesprek waarbij u vrijblijvend meer informatie kunt krijgen over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.

Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat beschermingsbewind in uw situatie de juiste keuze is kunt u een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de rechtbank. Wij zullen de gehele aanvraagprocedure voor u begeleiden.

Alvorens een bewindvoerder te benoemen toetst de rechter of het noodzakelijk is om de goederen van de rechthebbende onder bewind te stellen. Hij doet dat tijdens een zitting in de rechtbank.

Daar er tussen het moment van indienen van het verzoek tot beschermingsbewind en de feitelijke uitspraak enige tijd verstrijkt vragen wij aan de rechthebbende(n) een machtiging om direct namens hem/haar/hen de financiële zaken te kunnen gaan regelen. Deze machtiging is geldig tot de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Beschermbewind aanvragen? Klik dan hier.